användare lösen

BÅTUPPTAGNING 2018

Vi delar in båtarna i 4 kategorier

Kategori A: Dessa båtar lyfts vid lastkajen på en gemensam dag, spolas och placeras på förutbestämd plats på Hamnplanen. Upptagning söndagen den 30/9 med start kl.07:00. Arbetsdag lördagen den 29/9 med start kl.10:00. C:a 40 båtar. Max djup 1,7 m och vikt 8 ton. Tidigare upptagna båtar har förtur vid kö . Avgift utgår för lyft och plats.

Kategori C: Dessa båtar tas upp av ägaren enligt kategori B, spolas i hamnen och ställs av ägaren på reserverad plats på hamnplanen. Avgift utgår för plats.

Senaste anmälningsdag för Kategori A och Kategori C är den 31 augusti.

Klicka här för att komma till ansökan för båtupptagning Kategori A och Kategori C

Kategori B: Dessa båtar tas upp med egen trailer, spolas i hamnen och körs av ägaren hem till egen fastighet. Anmälan görs efterhand under hösten på webben till reserverade tider.

Kategori D*: Dessa båtar lyfts vid lastkajen av entreprenör (Ex Calle), spolas i hamnen och körs hem och lastas av med entreprenörens lastbilskran på egen fastighet.

*Båtar kategori D. Kontakta Hamnkommittén i förväg.

Vill Du att annat företag skall ta upp båten och spola den i deras anläggning krävs det intyg om att detta sker från entreprenören.

Kategori B och D anmäler sig under hösten efterhand till lämplig reserverad spoltid. Sjösättningsrampen kommer att hållas låst från mitten av augusti till c:a 15 december. Öppning av rampen måste anmälas/beställas i god tid i förväg på anslaget telefonnummer.

Klicka här för att komma till ansökan för båtupptagning Kategori B och Kategori D

Båtar som tas upp av ägaren eller ombud erbjuds spolning på följande tider (Annars hålls rampen stängd).

Torsdag 20/9 kl 17.00 – 21.00.

Lördag 6/10 kl 11.00 – 17.00.

Söndag 14/10 kl 11.00 – 17.00.

Torsdag 18/10 kl 17.00 – 21.00.

Lördag 27/10 kl 11.00 – 17.00.

Vid behov kan fler tillfällen erbjudas.

AB Maleviks Villasamhälle äger förutom hamnen övrig mark inom Maleviksområdet. Det är inte tillåtet att använda bolagets mark för uppställning av båtar, bilar, trailers eller annat. För all vägmark krävs parkeringstillstånd.

Hamnkommittén