användare lösenViktig info från Maleviks Vägförening


Häckar, träd och buskage

I syfte att säkerställa att människor och fordon inte skadas, krävs fri sikt på våra vägar. Maleviks Vägars Samfällighetsförening har därför genomfört en översyn av vägnätet. Vid denna översyn framkom att vi generellt behöver klippa häckar och buskage som påverkar föreningens vägar.

Ett antal fastigheter är i stort behov av detta och kommer kontaktas separat. Detta arbete skall vara utfört av respektive fastighetsägare senast 31 augusti 2018.

Riktlinjer att förhålla sig till är följande:

  • Häckar och träd skall ha en frihöjd över väg på 4,6m.
  • Häckar och annan beväxning utmed väg skall klippas så det finns minst 0,5m fri yta till vägrenen.
  • Väg -skyltar och -speglar som står i anslutning till häckar skall klippas fria från skymmande grenar.
  • (Gathörn och utfarter skall hanteras (klippas) med sunt förnuft i syfte att skapa bra sikt)

Vid frågor, vänligen kontakta; vagforeningen@malevik.se

Med vänlig hälsning

Maleviks Vägars Samfällighetsförening