användare lösen

TOALETTÖMNING STATION

Start sker genom att trycka på den gröna knappen. Om inget händer är troligtvis nödstoppet intryckt. Pumpen stannar efter 5 minuter, men om ni är klara tidigare kan pumpen stoppas med nödstoppet.

Det är viktigt att tillse att luftningen av båtens septitanken fungerar annars finns risk för att tanken imploderar (sugs ihop), så börja lite försiktigt första gången.