användare lösen

KALLELSE ÅRSMÖTE, Städdag mm

Maleviks Strandängars vänner (MSV, Koföreningen)

Årsmöte i Maleviks Strandängars vänner (MSV) onsdag 29/3 kl 18.30 i Tribun. (Maleviks Strandängars vänner är en sektion under Maleviks Segelklubb.) Ärenden enligt stadgarna

Maleviks segelklubb (MSK)

Årsmöte(n) i Maleviks Segelklubb (MSK) onsdag 29/3 kl 19.30 i Tribun. Då verksamhet har avtagit är förslaget att föreningen läggs vilande med en interimsstyrelse. Skulle intresset ändras senare kan föreningen aktiveras igen.

============================================================

MSV. Det planeras att ha djur på våra strandängar även i år. Kan ni hjälpa till med en vaktvecka så anmäl det till Millan Blomfelt. Långenäsvägen 3.

Stöd vårt arbete med att sköta våra strandängar och förhindra förbuskning av Malevik. Betala medlemsavgiften och sätt in 150 kr på postgiro 636 06 93 – 3. Glöm ej avsändare.

Lördag 1/4. Städning av våra strandängar samt närliggande områden. Hjälp oss att hindra igenväxning och bidra till den biologiska mångfalden på våra marker.

Samling på P-platsen vid hamnen Lördag 1 april kl 10.00

Medtag stövlar och sopsäck. Efter städningen grillar vi korv. Föreningen bjuder.

VÄLKOMNA