användare lösen

Vägföreningen


Det formella namnet är Maleviks Vägars Samfällighetsförening. Föreningen ansvarar för skötseln av vägarna i området.

Finansieringen sker genom utdebitering på fastighetsägarna och på de hyresgäster som utnyttjar vägarna.

Som nyinflyttad kan du klicka här för mer information om regler och bestämmelser i Malevik.

Kontaktlista styrelse och valberedning


Var rädd om våra barn - kör försiktigt


Årsmöteshandlingar i Maleviks Vägars Samfällighetsförening 2017

Årsmötesprotokoll 2017-10-24 »Årsmöteshandlingar i Maleviks Vägars Samfällighetsförening 2016

Årsmötesprotokoll 2016-10-27 »
PowerPoint presentation årsstämma 2016-10-27 »
Dokument från Extra stämma 2016-05-11 »Årsmöteshandlingar i Maleviks Vägars Samfällighetsförening 2015

Årsmötesprotokoll 2015-10-22 »