användare lösen

Segelklubben

MSK ÅRSMÖTE Årsavgiften är 250 kr per familj. För att delta i klubbens aktiviteter krävs medlemsskap. (Gäller ej kappsegling).

För att underlätta vid ansökning av bidrag från kommunen och RF, önskar vi få uppgift om kön och folkbokförings nr på familjemedlemmar upp till 21 år på talongen.

Bankgiro 637-9077

STÖD SEGELKLUBBEN OCH VÅRT UNGDOMSARBETE GENOM ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN


Seglarskola 2018
Nybörjare: 2-3 juni, 6 juni och 9-10 juni kl 09.00 - 12.00
Fortsättare: 2-3 juni, 6 juni och 9-10 juni kl 13.00-16.00

För frågor och anmälan:
marius.seglarskola@gmail.com

Tycker du det skulle vara kul att hjälpa till med någon eller några aktiviteter så hör av dig till styrelsen via e-post msk@malevik.se

Alla inbjudes till en trevlig och verksam säsong 2018


MSK:s styrelse och Kappseglings kommitté

Adress: Maleviks Segelklubb, c/o Marcus Westerlind, Ekebacksv 17, 429 35 Kullavik

e-post: msk@malevik.se

Styrelsemedlemmar
Marcus Westerlind - Ordf
Thomas Brue - Sekr
Mats Johansson - Kassör
Ulrika Pettersson
Börje Nyblom - Kappsegling
Anders Wingård
Jonas Eixmann