användare lösen

Maleviks Strandängars Vänner

Föreningen bildades 1991

Föreningen, vars namn är Maleviks Strandängars Vänner, är en sektion till Maleviks Segelklubb och har till uppgift att verka för att strandängarna i Malevik hålls öppna och lämpliga för fågellivet.

Varje vår städar vi ängarna så tidigt att vi inte stör fågellivet.

Vi låter kor som vi fn lånar från Tjolöholm beta på våra ängar. Även hästar förekommer.

Medlemmarna hjälps åt enligt ett schema att se till djuren och ge dem vatten.

Vi planerar för att ha djur på våra strandängar även i år. Kan ni hjälpa till med en vaktvecka så anmäl det snarast till Millan Blomfelt. Långenäsvägen 34


Stöd vårt arbete med att sköta våra strandängar och förhindra förbuskning av Malevik. Betala medlemsavgiften genom att sätta in 150 kr på postgiro 636 06 93 – 3. Glöm ej avsändare.

2018 har vi följande aktiviteter:

Söndag 8 april städning av våra strandängar samt närliggande områden. Hjälp oss att hindra igenväxning och bidra till den biologiska mångfalden på våra marker.

Samling på P-platsen vid hamnen kl 10.00

Medtag stövlar och sopsäck. Efter städningen grillar vi korv. Föreningen bjuder.


Årsmöte tisdag 17 april 2018 kl 18.30 i Tribunen.

Djurskötsel. Vi avser ha kor på våra strandängar även i år. Anmäl intresse att hjälpa till till Millan Blomfeltd Långenäsvägen 34.

VÄLKOMNA