användare lösen

Maleviks historia

Intressant är att Maleviken då kallades "Gålbyviken".

Slutet 1500-talet början 1600: Nielsen-Bugge =Bugge från Mallvig 1685: Malevik registreras som rusthåll. Därefter registrerat som Clåsterhemman fram till jordbruksreformen

Karta från 1863.
1777 Cronohemman

1780 Ägare: Anna Pettersson

1795 Ägare: generalauditeuren Hallenstedt + M Ahlqvist

1800 första gången Maleviks Gård nämns. (Hallenstedt + M Ahlqvist)

1811 Ägare: Inspector Niclas Norman

1824 Ägare: Stads-physicus med dr Nils Mortinsson

1839 Ägare: Schmidt

1847 Ägare: Löjtnant Frans Lindhé

1862 köpte Carl von Proschwitz Maleviks Gård

1886 köpte kronolänsman Hommerberg (Hammarberg?) gården,

1905 (23/5) köpte Tjänstemännens Egna Hem AB Maleviks Gård Aktiebreven undertecknade av Y Rasmussen, H Nielsen, Wiberg, Örtenblad samt ytterligare en person (oläsligt namn) De anlade bland a. brygga med badhus vid Rödbergets stenpir.

1906 (ca) köpte arkitekt Y Rasmussen, ingenjör Hinke, hr H Nielsen, dr JE Alén, Wiberg tomter från Maleviks gård.1911 (4/5): Tjänstemännens Egna Hem AB gick i likvidation AB Maleviks Villasamhälle bildades och de köpte Maleviks Gård. Köpebrevet undertecknades. Säljare: Örtenblad, Alén, Rasmusson, Lorens Lindskog, V Willson Köpare: Örtenblad, Rasmusson, Alén

1911 (8/5) beviljades lagfart i lagtima ting med Fjäre härad. (Skall det vara 1916 05 08?) De första åren sköttes lantbruket av inspektor Dahlgren, senare som arrendator. Därefter drev H Nielsen med hjälp av rättare gården en tid. De hade bland annat diverse tillställningar på gårdens loge.

1915 (7/5) Nu arrenderas gården ut igen och fru Sofia Aniansson arrenderar gården .

1916 (26/6) övertar konsul Ernst Roberg arrendekontraktet och efter en tid även samtliga aktier i AB Maleviks Villasamhälle. (Bl a Mellgren var då inblandad.) E Roberg byggde om mangården. Brännvinsbryggeriet blev häststall- smedja ? garage (nuvarande Stenstugan). Källarlyckan fick sitt namn efter en källare för potatislagring som låg där. E Roberg grävde ut de två dammarna på Röaberget för att få tryckvatten. Han anlade också Handelsträdgården och dammen (1928) vid Hamratorpet (som han också ägde)

1939 köpte AB Tomtcentralen, Stockholm, hela Maleviks Gård inklusive AB Maleviks Villasamhälle av Roberg. Styckning och den stora tomtförsäljningen skedde. Direktör Torsten Albrektsson köpte herrgården + Röaberget. Direktör Börjesson köpte stallet och öppnade där antikhandel, tillverkning av kristallkronor (Vasakronan) mm.

1961 (1/5) Maleviksföreningens styrelse beslutar att köpa in AB Maleviks Villasamhälle och den mark som var kvar efter tomtförsäljningen av Tomtcentralen och AB Maleviks Villasamhälle återuppstår.